Skip to Content

Hoe wordt er nou bepaald in hoeverre je arbeidsgeschikt bent? Wat heeft dat voor gevolgen?

De WIA is een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. WIA is een vangnet voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Wat als je het niet eens bent met het UWV?

Studeren met een functiebeperking kan veel voeten in de aarde hebben. Daarom is het belangrijk om op tijd te beginnen met oriënteren om te weten wat de mogelijkheden zijn. Sommige dingen zijn centraal geregeld, sommige zaken zullen per onderwijsinstelling verschillen.

Het kan lastig(er) zijn om met een handicap aan het werk te komen. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde voorzieningen nodig hebt of omdat er vooroordelen bestaan over mensen met een handicap. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die je verder kunnen helpen. Daarnaast kun je in sommige gevallen een (aanvullende) uitkering krijgen als je niet (volledig) kunt werken.

Alles over rollen

Zoeken
Back to top