Skip to Content

Werk

Het kan lastig(er) zijn om met een handicap aan het werk te komen. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde voorzieningen nodig hebt of omdat er vooroordelen bestaan over mensen met een handicap. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die je verder kunnen helpen. Daarnaast kun je in sommige gevallen een (aanvullende) uitkering krijgen als je niet (volledig) kunt werken.

UWV

Het UWV staat voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. Dat betekent dat het niet direct overheid is, maar wel gebonden is aan het bestuursrecht. Ben je het niet eens met een beschikking van het UWV dan kun je daar in veel gevallen bezwaar tegen aantekenen.

Via het UWV kun je hulp krijgen bij het vinden of behouden van werk, je kunt er voorzieningen aanvragen die jou helpen om te studeren of werken en de instantie is verantwoordelijk voor een aantal uitkeringen. Bij het UWV werken artsen die vaststellen welk arbeidsvermogen je hebt, bijvoorbeeld voor een uitkering of om in aanmerking te komen voor het doelgroepenregister. Zo’n verzekeringsarts is van het UWV, zij kennen jou dus van te voren niet. Daarom is het belangrijk om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat je wel en niet kan en wat je verwachtingen zijn.

Houd daarbij altijd rekening met veranderingen in je kunnen. Heb je bijvoorbeeld de ene week meer energie dan de andere, dan is dit belangrijk om te melden. Het veiligste is het meestal om uit te gaan van een slechte dag, zo weet je dat je vangnet daarop is ingericht. Uit het gesprek kan komen dat je recht hebt op een uitkering, bijvoorbeeld een Wajong of een uitkering vanuit de Participatiewet.

Bij ondersteuning naar werk kun je denken aan praktische voorzieningen zoals vervoer of aanpassingen op de werkplek, maar ook aan een arbeidsdeskundige die met jou meedenkt over arbeidsmogelijkheden. Als je een uitkering hebt kan werken echter nadelig uitpakken, daarom is het belangrijk om goed navraag te doen naar de gevolgen voor jouw situatie.

Voorzieningen aanvragen voor werk kun je doen bij het UWV, daar vind je ook een overzicht van welke voorzieningen er bestaan. 

Let op: Mensen die een uitkering van de gemeente hebben en mensen die geen uitkering hebben, moeten voor hulpmiddelen bij de gemeente (namelijk Werk&inkomen/Participatiewet) aankloppen. Werkplekaanpassingen via de gemeente worden namelijk vergoed vanuit de Participatiewet.

Belangenbehartigers

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking, in algemene zin of specifiek op bepaalde gebieden. Twee grote organisaties die ook veel aan politieke lobby doen zijn bijvoorbeeld Ieder(in), het koepelnetwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Zij verzamelen ook vaak ervaringen van mensen, onder andere over werk, om hierover met de politiek te spreken.

Daarnaast zijn er veel organisaties die zich specifiek inzetten voor (studie en) werk. Bijvoorbeeld door individuele bemiddeling, door het bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden of door potentiële werkgevers te informeren. Ook zijn er organisaties die zich misschien niet specifiek op deze doelgroep richten, maar wel bezig zijn met werk of maatschappelijke vraagstukken. Daardoor hebben zij soms toch informatie die je verder kan helpen.

Hieronder een handig lijstje van organisaties en instanties waar je meer kunt lezen over (ondersteuning bij) werken met een handicap.

Nuttige links

Een eigen bedrijf

Sommige mensen kiezen ervoor om een eigen bedrijf te starten, bijvoorbeeld omdat ze daarmee flexibeler kunnen werken. Dat klinkt heel leuk, maar kan een stuk ingewikkelder zijn als je een arbeidsbeperking hebt, in het bijzonder als je daarnaast een uitkering ontvangt. Daarom is het extra belangrijk om je goed voor te bereiden voordat je als ondernemer aan de slag gaat.

Ontvang je een uitkering van het UWV dan is het verstandig om daar ook mee in gesprek te gaan. Ontvang je een uitkering via de gemeente, vraag dan bij je contactpersoon na met wie je hierover in gesprek kunt. Ook bij het starten van een eigen bedrijf kun je recht hebben op voorzieningen van het UWV.


0 mensen hebben gereageerd

Zoeken

Zoeken

Deze WIKI is continu in ontwikkeling, en nog niet perfect. Aanvullingen, suggesties en verbeteringen worden gewaardeerd.

Help bij het verbeteren van de WIKI

Geef een suggestie voor de verbetering van dit artikel.

Geef een tip!
Back to top