Skip to Content

Studeren

Studeren met een functiebeperking kan veel voeten in de aarde hebben. Daarom is het belangrijk om op tijd te beginnen met oriënteren om te weten wat de mogelijkheden zijn. Sommige dingen zijn centraal geregeld, sommige zaken zullen per onderwijsinstelling verschillen.

Beginnen met studeren met een handicap

Heb je al een handicap voordat je begint met studeren? Dan weet je waarschijnlijk zelf al wat er nodig zal zijn. Begin daarom op tijd met uitzoeken waar je ondersteuning kunt krijgen. Let bij het bezoeken van open dagen goed op de toegankelijkheid en vraag alvast bij wie je als aankomend student terecht kan met praktische vragen.

Beginnen met een studie is voor iedereen een spannende en intensieve tijd. Voor rollers komen daar vaak nog extra vragen bovenop. Het kan daarom fijn zijn om al vooraf contact te hebben met een studieadviseur of studentendecaan. Je kunt hiernaar informeren bij je onderwijsinstelling of faculteit. Bij het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO, vroeger bekend als Expertisecentrum Handicap + Studie) vind je alvast een lijst met contactpersonen. Sommige onderwijsinstellingen hebben zelf ook een expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking, hierover kun je op internet vaak meer informatie vinden. Neem alvast contact met hen op om te horen welke ondersteuning zij bieden of waar je rekening mee moet houden.

Heb je een extra hulpmiddel of een bijzondere voorziening nodig, of heb je ondersteuning nodig bij vervoer naar je onderwijsinstelling? Vraag dit dan aan bij het UWV. Zij zijn verantwoordelijk voor ondersteuning bij onderwijs en werk. Let op: het UWV heeft eigen contracten met leveranciers, net als bij de WMO geldt vaak dat een hulpmiddel dat je zelfstandig aanschaft, achteraf niet wordt vergoed. Een aanvraag kan best even tijd in beslag nemen, begin dus vroeg genoeg.

Een handicap krijgen tijdens je studie

Het kan ook zijn dat je een handicap oploopt tijdens je studietijd of dat klachten zich dan pas uiten. Daardoor kan het voorkomen dat je gekozen opleiding opeens niet meer passend is of je studie langer duurt. Dan kun je een nieuwe aanspraak aanvragen op studiefinanciering. De vorige regeling wordt ‘uitgewist’ en je schulden worden kwijtgescholden. Je dient hiervoor een verzoek in bij de DUO.

Financiering

Als je studeert met een handicap of chronische ziekte, zijn er via de Rijksoverheid een aantal mogelijkheden om de financiële druk iets te verlichten. Zo kan de prestatiebeurs (het deel van je studiefinanciering dat wordt kwijtgescholden als je het diploma haalt, sinds 2015 is dit alleen de aanvullende beurs) worden verlengd waardoor je langer studiefinanciering ontvangt. Of de diploma-termijn kan worden verlengd, als je niet binnen 10 jaar een diploma kunt halen.

In sommige gevallen kan de prestatiebeurs ook in een gift worden omgezet als blijkt dat je door je handicap of chronische ziekte echt geen diploma kunt halen. Kun je wel studeren maar niet werken naast je studie, dan kun je bij de gemeente een individuele studietoeslag aanvragen. Deze ligt rond de €300 per maand.

Studeren met Wajong

Je hebt geen recht op een individuele studietoeslag als je al een Wajong-uitkering ontvangt. De studietoeslag is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die door hun handicap sinds 2015 onder de Participatiewet vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je door je handicap niet zelfstandig uit de voeten kan op de arbeidsmarkt.

Heb je recht op een Wajong-uitkering, dan krijg je sinds september 2020 gewoon je uitkering doorbetaald als je studeert. Voor sommige studenten geldt dat zij eerder voor een Wajong-uitkering werden afgewezen omdat zij studeerden, je kunt deze dan opnieuw aanvragen.

Let op: er zijn verschillende Wajong-regelingen met verschillende regels. Wie nu een Wajong-uitkering aanvraagt moet volledig (minimaal 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn om deze toegekend te krijgen. Je kunt meer lezen over de Wajong op wiewatwajong.nl, daar kun je ook terecht met vragen. Tenslotte kun je ook nog individuele hulp vragen bij de fondsen van jouw onderwijsinstelling. Zij hebben soms potjes voor studenten die een extra hulpvraag hebben. Informeer hiernaar bij je studieadviseur of studentendecaan.

Extra informatie

Op de website van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) kun je veel informatie vinden over studeren met een functiebeperking. Het ECIO geeft geen individueel advies aan studenten, maar verzamelt wel veel informatie voor studenten en onderwijsinstellingen.

Hulpmiddelen, voorzieningen of vervoer voor je studie kan je aanvragen bij het UWV

Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van financiële regelingen voor studenten met een handicap of chronische ziekte.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het orgaan dat namens de Rijksoverheid studiefinanciering en studieleningen verstrekt. 

Informatie over (studeren met) de Wajong-uitkering is te vinden bij wiewatwajong.nl, en daar kun je ook terecht met vragen of klachten over de Wajong. De Wajong wordt uitgekeerd door het UWV.

Bij koepelorganisatie Ieder(in) kun je meer lezen over de wijzigingen van de afgelopen jaren.

Studeren aan het MBO? Dan kun je terecht bij MBOtoegankelijk.nl.

Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) zet zich in om jongeren met een arbeidsbeperking op weg te helpen naar een succesvolle toekomst. Voordat je op weg gaat naar een arbeidsplaats, kunnen zij hoogopgeleide jongeren (MBO+, HBO en WO) helpen bij het vinden van een stage.

Stichting Wiel & Deal zet zich in voor een inclusieve studententijd voor (aankomend) studenten met een fysieke handicap.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zet zich in voor de algemene belangen van studenten. Op hun website kun je veel informatie vinden over studeren en de rechten van studenten. Dit is niet specifiek voor studenten met een handicap, maar kan wel handig zijn. 

Informatie over de wijzigingen van WaJong per september 2020 als je een opleiding volgt  vind je op de website van de UWV


0 mensen hebben gereageerd

Zoeken

Zoeken

Deze WIKI is continu in ontwikkeling, en nog niet perfect. Aanvullingen, suggesties en verbeteringen worden gewaardeerd.

Help bij het verbeteren van de WIKI

Geef een suggestie voor de verbetering van dit artikel.

Geef een tip!
Back to top