Skip to Content

Wonen

Als je in een rolstoel terecht komt of door een progressieve ziekte steeds minder kan, zijn er vaak aanpassingen nodig aan je woning. Denk dan aan een aangepaste keuken, badkamer, een helling, een lift of een oplaadpunt voor je scootmobiel. Welke woningaanpassingen zijn er? Waar heb je recht op en hoe zorg je ervoor dat je woning aangepast wordt?

Wonen

Tijd voor woningaanpassing

Je moet je woning laten aanpassen als je niet (meer) veilig en comfortabel kunt leven in je woning. Als het gaat om kleine aanpassingen, kun je overwegen deze zelf aan te laten brengen. Kleine aanpassingen worden namelijk in de meeste gevallen niet vergoed via de WMO. Heel soms, als je inkomen erg laag is, worden deze bij uitzondering wel vergoed.

Knelpunten vaststellen

Als je woning aangepast moet worden, is het belangrijk om te inventariseren wat voor jou de knelpunten in je huis zijn. Breng deze systematisch in kaart. Je begint bij je voordeur en gaat dan van onder tot boven het hele huis door, tot achter in je tuin als je die hebt. Neem zorgvuldig alle ruimtes en handelingen mee, en analyseer wat anders zou moeten. Denk ook aan de stalling voor je scootmobiel.

Aanvraag

Aanpassingen aan je woning kunnen gefinancierd worden via de WMO, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Dat betekent dat je de woningaanpassingen moet aanvragen bij het WMO-loket van je gemeente. Meer informatie hierover vind je in het Rollerwiki-artikel over WMO. Kort gezegd: er zal er een WMO-consulent (ook wel indicatiesteller) namens de gemeente langskomen voor een ‘keukentafelgesprek’, om te kijken hoe jouw thuissituatie eruit ziet en te inventariseren wat je nodig hebt.

Wat je in de praktijk aan woningaanpassingen vergoed zal krijgen, is sterk afhankelijk van het beleid van je gemeente, je beperking en of deze chronisch en progressief is. Er zal altijd worden gekeken naar de goedkoopste adequate voorziening: of het mooi is of lelijk, is niet relevant, de functie telt.

Sommige gemeenten hebben een contract met een vaste leverancier of aanbieder. In dat geval is de keuze voor je gemaakt en hoef je zelf geen offertes aan te vragen. De meeste gemeenten hebben echter geen contract, er moeten dan eerst offertes komen. Het kan zijn dat de WMO-consulent offertes aanvraagt, maar het kan ook zijn dat jij dat zelf moet doen. Je kunt dan voor elke afzonderlijke woningaanpassing een andere aanbieder benaderen, maar je kunt ook aanbieders zoeken die een totaalpakket kunnen leveren.

De lijst met mogelijke aanpassingen is bijna oneindig. Denk daarbij niet alleen aan aanpassingen aan de binnenkant van je woning, maar ook aan de buitenkant. We zijn hier niet om bepaalde leveranciers te promoten, dus Google zelf vooral eens op prijslijst woningaanpassingen. Dat geeft nog het beste een beeld van wat je kunt laten doen en welke aanbieders er zijn.

Als de gemeente een bepaalde woningaanpassing goedgekeurd heeft, zal er een leverancier of aanbieder voor de woningaanpassing ingeschakeld worden. Deze komt bij jou thuis om precies te zien wat er nodig is en om alles op te meten. Dan zijn er een paar dagen nodig om de offerte aan te leveren. Pas als die offerte door de gemeente goedgekeurd is, kunnen de materialen besteld worden. Als deze er zijn, kan de woning aangepast worden.

Er kan wel enige tijd overheen gaan, vanaf het moment dat je de aanvraag voor de woningaanpassing doet, tot het eindresultaat: een huis waarin je weer veilig en comfortabel kan leven.

Algemeen gebruik

Sommige woningaanpassingen worden niet vergoed, dit zijn aanpassingen voor ‘algemeen gebruik’. Voorbeelden hiervan zijn vaste toiletbeugels en toiletverhogers, omdat die overal te koop zijn. Wat valt onder algemeen gebruik, is per gemeente verschillend. De tendens is wel dat gemeenten steeds meer woningaanpassingen rekenen onder algemeen gebruik. Je moet deze aanpassingen dan zelf betalen. Via de kortdurende uitleen kun je voor een periode van 6 maanden dit soort aanpassingen gratis ‘lenen’. Deze worden dan vergoed vanuit je zorgverzekering. Je bent vrij om te kiezen bij wie je dit wil lenen.

Aangepaste woning in plaats van woningaanpassingen

De wensenlijst van woningaanpassingen kan behoorlijk lang zijn. De gemeente maakt dan een afweging waarbij ze kijken naar het kostenplaatje van alle aanpassingen enerzijds en de beschikbaarheid van aangepaste woningen anderzijds. Daarbij gaan ze vaak uit van een maximumbedrag voor woningaanpassingen. Dat bedrag verschilt per gemeente. Als er zoveel moet worden aangepast dat je boven het maximumbedrag uitkomt, zal de gemeente een verhuizing verkiezen boven het aanpassen van je bestaande woning. Sinds vorig jaar mogen gemeenten een verhuisplicht opleggen. Steeds meer gemeenten maken daar gebruik van.

Met woningcorporaties zijn vaak afspraken gemaakt om bepaalde aangepaste woningen vrij te houden. Je kunt dus niet zelf kiezen waar jij wilt wonen. Je mag wel een voorkeur uitspreken en er wordt ook rekening gehouden met je leefomstandigheden, kinderen, familie, hobby’s, sport en andere omstandigheden.

Verschil tussen huurwoningen en koopwoningen

Als huurder is het verstandig om eerst contact op te nemen met je woningcorporatie, voordat je een aanvraag doet bij het WMO-loket. Woningcorporaties werken vaak met pakketten van standaardaanpassingen die in de huurprijs verwerkt zitten. In deze pakketten zitten soms ook aanpassingen, die niet via de WMO vergoed worden. De woningcorporatie kan jou vertellen wat er in zo’n pakket zit. Vaak staan deze pakketten op hun website en kun je ze daar ook aanvragen. Zit een aanpassing die je nodig hebt niet in het pakket, dan kun je deze weer aanvragen via het WMO-loket. In sommige gemeenten werken woningcorporaties en de gemeente goed samen en delen ze ook regelmatig de kosten, in andere gemeenten is dat niet zo.

Huiseigenaren kunnen niet terugvallen op een woningcorporatie. Zij kunnen een aanvraag indienen bij het WMO-loket. Zij moeten van de gemeente dan vaak zelf meerdere offertes aanvragen. Daarnaast kan het zijn dat er voor sommige aanpassingen toestemming nodig is van de VvE (Vereniging van Eigenaren).


0 mensen hebben gereageerd

Zoeken

Zoeken

Deze WIKI is continu in ontwikkeling, en nog niet perfect. Aanvullingen, suggesties en verbeteringen worden gewaardeerd.

Help bij het verbeteren van de WIKI

Geef een suggestie voor de verbetering van dit artikel.

Geef een tip!
Back to top