Skip to Content

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wie voor lange tijd een hulpmiddel nodig heeft om in en om het huis zelfredzaam te zijn, kan hulp vragen bij de gemeente. Dit gaat via de Wmo; de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zo veel mogelijk mee kan (blijven) doen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De Wmo organiseert hulp voor in en om het huis, bijvoorbeeld een rolstoel, hulp in de huishouding, een woningaanpassing of een aangepaste fiets.

Word je door het Wmo-loket niet verder helpen? Dan kan de gemeente je doorverwijzen.

Loop je dan nog steeds vast, neem dan contact op met Het Juiste Loket.

De Wmo is decentraal geregeld, dat wil zeggen dat de wet uitgevoerd wordt door gemeenten en dat die redelijk veel vrijheid krijgen in het vormgeven van de uitvoering. Hierdoor kunnen procedures voor het aanvragen van een voorziening per gemeente verschillen. Bovendien hebben de gemeenten meestal contracten met verschillende leveranciers. Je hebt echter in elke gemeente dezelfde rechten op grond van de Wmo.

De aanvraag

Veel gemeenten hebben een formulier op hun website staan, waarmee je een gesprek kunt aanvragen. Als dat formulier er niet is of als je liever belt, kun je ook naar de gemeente bellen en vragen naar het Wmo-loket.

Sommige gemeenten hebben de toegang tot Wmo uitbesteed aan een organisatie, zoals wijkteams of welzijnsorganisaties. In zo’n geval meld je bij hen dat je een zorgvraag hebt. Zij zorgen dan dat jouw vraag bij de juiste ambtenaar terechtkomt. Vervolgens maak je een afspraak voor een gesprek om af te stemmen welke ondersteuning je nodig hebt. Dit heet het ‘keukentafelgesprek’, maar zal in de praktijk lang niet altijd aan de keukentafel plaatsvinden.

Het verschilt per gemeente hoe er invulling wordt gegeven aan het gesprek. Sommige gemeenten sturen bijvoorbeeld een externe indicatiesteller, anderen zullen eerst advies vragen aan een ergotherapeut. Je kunt ook altijd zélf het advies van een ergotherapeut inwinnen.

Hoe het gesprek er ook uitziet, het is belangrijk om vooraf goed te weten waar je hulp bij nodig hebt en welke vragen je wilt stellen. Daarbij kan het helpen om vooraf contact te hebben met een cliëntondersteuner.

Sommige gemeenten zullen proberen het gesprek telefonisch te laten verlopen. Dat kan een nadeel zijn, omdat de ambtenaar dan niet goed kan zien hoe jouw situatie eruit ziet. Je hebt recht op een face-to-face gesprek: als de gemeente voorstelt het telefonisch te regelen, mag je dat dus weigeren. Vraag altijd om een verslag van het gesprek. Dit wordt niet altijd standaard gegeven, maar de gemeente is hiertoe wel verplicht. Zo kun je achteraf teruglezen wat er besproken is.

Onafhankelijk van wie het gesprek met je gevoerd heeft, de gemeente blijft eindverantwoordelijk, zij beslissen over je aanvraag. De aanvraag van een hulpmiddel kan best wat tijd in beslag nemen. De gemeente heeft eerst een paar weken om te beslissen of je recht hebt op een hulpmiddel, daarna moet het nog aangemeten en geleverd worden. Soms duurt dit enkele maanden. Houd hier dus rekening mee bij het aanvragen.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Omdat het ‘keukentafelgesprek’ een belangrijk gesprek is, kan het fijn zijn om er iemand bij te hebben. Bijvoorbeeld een partner of familielid. Ook heb je recht op een onafhankelijk cliëntondersteuner. De gemeente is verplicht je deze ondersteuning kosteloos ter beschikking te stellen. Meestal zal de gemeente je tijdens een aanvraag wijzen op het recht op een cliëntondersteuner en je verwijzen naar waar je deze kunt vinden. Als dat niet gebeurt kun je er zelf om vragen.

Het is belangrijk om te weten dat cliëntondersteuning per gemeente en soms per vraagtype geregeld is. Je kunt daarom niet altijd met elke vraag bij dezelfde ondersteuners terecht. Je gemeente moet jou altijd kunnen vertellen bij wie je met jouw vraag terecht kunt.

Ergotherapie

Een ergotherapeut is gespecialiseerd in het vinden van manieren waarop je zelfstandig kunt zijn. Soms is dat door een slimme manier te vinden om iets te doen, maar ergotherapeuten weten ook veel over de voor- en nadelen van bepaalde hulpmiddelen.

Vaak vinden gemeenten het fijn om het advies van zo’n ergotherapeut te zien bij de aanvraag, dat helpt jou dus om sterker te staan bij je aanvraag.

Vanuit de basisverzekering wordt momenteel 10 uur ergotherapie vergoed. Als je het eigen risico voor dat jaar nog niet (volledig) verbruikt hebt, zal je de behandeling zelf moeten betalen. Het eigen risico is het drempelbedrag dat verzekerden vanaf 18 jaar moeten betalen zodra ze zorgkosten maken die vallen onder de basisverzekering.

Het kan ook zijn dat de gemeente zelf een ergotherapeut inschakelt, in dat geval komt de ergotherapie voor hun rekening.

Eigen bijdrage

Voor sommige ondersteuning vanuit de Wmo ben je verplicht een eigen bijdrage te betalen. Bij meeste gemeenten geldt dat niet voor rolstoelen, maar soms wel voor andere hulpmiddelen of diensten, zoals hulp in de huishouding. Sinds 2020 is de eigen bijdrage landelijk vastgesteld op maximaal €19 per 4 weken, je betaalt dus nooit meer. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage en zal je ook informeren over de hoogte ervan. Op de site van het CAK vind je ook een rekenhulp om de eigen bijdrage uit te rekenen.

Extra informatie

Dit artikel gaat over ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet kun je online raadplegen. Door de juridische taal is deze soms lastig te begrijpen, daarom hebben wij de belangrijkste dingen in dit artikel uitgelegd.

Heb je een aanvullende vraag, dan kun je deze voorleggen aan jouw Wmo-consulent of de onafhankelijk cliënt-ondersteuner. Weet je niet meer waar je heen moet? Bezoek dan de website van Het Juiste Loket

Reken je eigen bijdrage uit bij het CAK. < >

In de regio Eindhoven kun je voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij stichting Socos. Met hen werkt RollerWiki ook samen.


0 mensen hebben gereageerd

Zoeken

Zoeken

Deze WIKI is continu in ontwikkeling, en nog niet perfect. Aanvullingen, suggesties en verbeteringen worden gewaardeerd.

Help bij het verbeteren van de WIKI

Geef een suggestie voor de verbetering van dit artikel.

Geef een tip!
Back to top