Skip to Content

Wajong

Als je chronische ziekte of handicap je arbeidsmogelijkheden beperkt, kun je recht hebben op een Wajong. De Wajong bestaat sinds 1998. Hoe vraag je ‘m aan? Wanneer kun je er een krijgen? Wat zijn je verplichtingen?

De Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) is een uitkering bedoeld voor mensen die:

  • vóór hun 18e verjaardag een chronische ziekte of handicap hebben gekregen
  • tussen hun 18e en hun 30e een chronische ziekte of arbeidsbeperking hebben gekregen en tenminste 6 maanden een opleiding hebben gevolgd.

Als jouw chronische ziekte of handicap je arbeidsmogelijkheden beperkt, kun je recht hebben op een Wajong. De Wajong bestaat sinds 1998 en is sindsdien al een aantal keer veranderd, vooral in de afgelopen 10 jaar.

Zo is er een regeling voor gebruikers die vóór 2010 zijn toegetreden, mensen die tussen 2010 en 2015 een Wajong hebben gekregen en mensen die deze sinds 2015 hebben gekregen. Daarnaast is er in 2021 nog een vereenvoudiging geweest.

Een Wajong ontvang je via het UWV, dit is dus centraal geregeld. Heb je al een Wajong en heb je hierover vragen? Dan kun je het beste terecht bij het UWV of bij het Informatiepunt Wajong. Op de website van de Rijksoverheid kun je ook veel informatie en linkjes vinden.

Aanvragen

Sinds 2015 kom je alleen nog voor een Wajong in aanmerking als je duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent. Dat zijn dus heel strenge eisen. Duurzaam betekent in dit geval dat je voor altijd arbeidsongeschikt bent; er is geen uitzicht op herstel. Je geldt als volledig arbeidsongeschikt als je voor 80% of meer bent afgekeurd. Voldoe je niet aan deze eisen, omdat je bijvoorbeeld wel enig werkvermogen hebt of verwacht te krijgen? Dan val je onder de Participatiewet.

Een Wajong aanvragen doe je bij het UWV. Na het doorlopen van een vragenlijst zal een keuringsarts inschatten hoeveel je kunt werken. Ook ga je op gesprek bij een arbeidsdeskundige, deze zal inschatten wat voor werk je wel of niet kan doen en welke begeleiding je daarbij nodig hebt. Als blijkt dat je niet zelfstandig minimaal 75% van het Wettelijke Minimum (maand)Loon (WML) kunt verdienen, heb je recht op een Wajong-uitkering. Hoewel veel mensen denken dat de Wajong alleen voor jongeren is, blijft de uitkering in principe tot de AOW-gerechtigde leeftijd bestaan, tenzij je mogelijkheden veranderen.

Van oud naar nieuw

Had je voor 2015 al een Wajong, dan kan het zijn dat je wel arbeidsvermogen hebt en toch recht hebt op de uitkering of een aanvulling vanuit de Wajong. Omdat er verschillende regelingen bestaan is er sinds 2021 de vereenvoudiging Wajong, daarmee worden de regels zo veel mogelijk gelijk getrokken. Dat betekent niet dat jouw situatie direct zal veranderen. Mocht je daar bang voor zijn, kun je contact opnemen met het Informatiepunt Wajong, zij zijn onafhankelijk en kunnen jou helpen met je vragen.

De Staatssecretaris heeft beloofd dat niemand er met de vereenvoudiging op achteruit zal gaan. Daarom heeft iedereen recht op een persoonlijk garantiebedrag. Het UWV zal iedereen persoonlijk informeren in een brief. Valt jouw garantiebedrag lager uit dan je inkomen in 2020 was? Dat is niet de bedoeling! Het Informatiepunt Wajong legt je uit wat je moet doen. Het is belangrijk om dit lager uitgevallen bedrag ook bij hen te melden.

Doelgroepenregister; banenafspraak

In 2013 hebben kabinet en werkgevers afgesproken dat er in 2026 125.000 extra banen gecreëerd zullen zijn voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat meer mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Bij de banenafspraak hoort de quotumregeling: dit betekent dat als een werkgever niet genoeg mensen uit het doelgroepenregister aan werk heeft geholpen, hij een boete kan krijgen van de overheid.

Als je een Wajong-uitkering hebt van vóór 2015 (dit kan dus een Oude Wajong of een Wajong 2010 zijn), dan val je automatisch onder het doelgroepenregister. Het is voor werkgevers extra interessant om mensen uit het doelgroepenregister aan te nemen voor werk, vanwege financiële voordelen en het feit dat de werknemers in kwestie een no-riskpolis krijgen. Als je in het doelgroepenregister staat, kun je bovendien extra hulp krijgen bij het vinden en behouden van een baan. Op de website van het UWV staat meer informatie over het doelgroepenregister

Veel mensen denken dat de banenafspraak gekoppeld is aan de Participatiewet, maar dat is niet waar. Zowel mensen die een Wajong-regeling hebben van vóór 2015, als mensen op wie de Participatiewet van toepassing is, staan in het doelgroepenregister. Daarnaast zijn er nog een aantal andere groepen mensen die onder deze regeling vallen.

Extra informatie

De Rijksoverheid geeft een overzicht van overheidsinformatie over de Wajong. Daarnaast kun je met vragen over je Wajong terecht bij het UWV, de uitvoeringsinstantie. Daar vind je ook meer informatie over het doelgroepenregister.

Het Informatiepunt Wajong, ook wel bekend als Wie Wat Wajong, is een speciale website van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het Informatiepunt Wajong is open tot 1 oktober 2021.

Informatie over de wijzigingen van WaJong per september 2020 als je een opleiding volgt  vind je op de website van de UWV

De UWV geeft informatie over e procedure en op welke hulp je recht hebt als je nog arbeidsvermogen hebt of kan ontwikkelen.

 


0 mensen hebben gereageerd

Zoeken

Zoeken

Deze WIKI is continu in ontwikkeling, en nog niet perfect. Aanvullingen, suggesties en verbeteringen worden gewaardeerd.

Help bij het verbeteren van de WIKI

Geef een suggestie voor de verbetering van dit artikel.

Geef een tip!
Back to top